پنجمین یادمان علامه سید فضل الله طباطبایی (ره) در قم برگزار می شود.

بزرگداشت خجسته عید غدیر خم، یادمان مقام شامخ

بزرگ پاسدار حریم مکتب غدیر، فقیه بصیر و محدث کبیر،

بنیانگذار چاپ و نشر مذهبی، علامه حاج سید فضل الله

طباطبائی (ره) برگزار می شود.

 

 

زمان: چهارشنبه، ٧ شهریور، پس از نماز مغرب و عشا

مکان: شهر مقدس قم، خیابان صفائیه، حسینیه شهدا